Nowi Doradcy w naszym gronie
2013-05-13

Z przyjemnością informujemy, że do grona współpracujących doradców dołączył Pan Erwin Musiał. Posiada on uprawnienia doradcze w zakresie transportu drogowego (ADR) oraz kolejowego (RID). 

W ramach m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o. do Państwa dyspozycji jest trzech doradców. Nasze kompetencje obejmują zatem cały zakres działań związanych z bezpieczeństwem.