Naszą filozofią jest świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Chcemy zagwarantować nie tylko wypełnienie obowiązków lecz poprzez wpisanie się w strukturę organizacyjną i procesy naszych klientów umożliwić zoptymalizowanie kosztów oraz zwiększenie efektywności. Dokładamy starań, by wykorzystywać najnowsze zdobycze w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i zarządzania za cel stawiając również sobie dążenie do stałego doskonalenia naszej pracy. Z tego względu poza bieżącą aktywnością angażujemy się w prace naukowe oraz publikacje.


OPTYMALIZACJA

 • optymalizacja działalności firmy transportowej
 • doradztwo w zakresie mocowania ładunków
 • karta oceny kierowcy
 • doradztwo w zakresie magazynowania

OBSŁUGA PRAWNA

 • zastępstwo procesowe
 • obsługa podmiotów gospodarczych
 • postępowania administracyjne
 • reprezentacja przed organami kontrolnymi

DORADZTWO ADR RID ADN IMDG ICAO

 • doradztwo ADR (transport drogowy)
 • doradztwo RID (transport kolejowy)
 • doradztwo ADN (transport wodny śródlądowy)
 • doradztwo IMDG (transport morski)
 • doradztwo IATA-DGR (transport lotniczy)
 • doradztwo w zakresie transportu multimodalnego

JAKOŚĆ

 • doradztwo w zakresie wdrożenia standardów jakości ISO serii 9000 oraz 18 000
 • SCC

BEZPIECZEŃSTWO

 • pełnienie obowiązków służby BHP
 • analiza ryzyka związanego z produktami chemicznymi
 • wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony PPOŻ

REACH & GHS

 • sporządzanie kart charakterystyki oraz dokumentacji oceny ryzyka
 • przedstawicielstwo REACH

TELEFON ALARMOWY

 • zapewnienie informacji w łańcuchu dostaw
 • wykonanie obowiązków w zakresie transportu
 • zapewnienie bezpieczeństwa
 • pomoc w miescju zdarzenia