Prezentujemy osiągnięcia naszych konsultantów i partnerów. Poza działalnością zawodową jesteśmy aktywni w pracach naukowych oraz uczestniczymy w pracach gremiów wpływających na kształt prawa i biznesu.