Co to znaczy, że ładunek jest zamocowany dobrze?
2013-05-23
W czym jest problem?
Norma wskazuje wzory, którymi możemy posłużyć się wyliczając wielkość sił powstających w transporcie oraz określa zasady, którymi użytkownicy powinni kierować się podczas mocowania ładunków pasami, linami i łańcuchami. Teoretycznie wszystko jest jasne, jednak ostatnie zmiany w normie EN12195 szczególnie dla osób z naukowym przygotowaniem nie tak oczywiste, jak powinny być.

Przykład praktyczny - wyliczanie ilości pasów

W zestawieniu przyjęliśmy, że mocowaniu podlegają dwa ładunki. Pierwszy o masie 1000 kg a drugi o masie 2 000 kg). Zakładamy, że w każdym przypadku mamy 2 dwa przypadki. Pierwszy, to mocowanie bez maty, na podłożu pojazdu a drugi, to z zastosowaniem maty o współczynniku tarcia 0.6. Stosujemy 2 rodzaje pasów o STF równym 250 lub 500 daN. Tabela zestawia ilość pasów, które trzeba użyć, by ładunek był zamocowany poprawnie. Wyliczenia przeprowadzono w oparciu o:
  • PN EN 1219-1:2010 - "nowa" norma
  • PN EN 1219-1:2010 - "stara" norma
  • VDI 2700 Bi.2 - przepisy niemieckie, obowiązujące (Maja zastosowanie w Niemczech oraz częściowo w innych krajach)
Ilość środków mocujących 12195-1:2010 12195-1:2003 VDI 2700 BI.2
Masa ładunku w kg 1000 2000 1000 2000 1000 2000
Do przodu Pas
STF=250 daN (bez maty)
2 (1.907) 4 (3.815) 6 (5.75) 12 (11.51) 5 (4.796) 10 (9.592)
Do przodu Pas
STF=250 daN (mata)
1 (0.818) 2 (1.638) 1 (0.872) 2 (1.744) 1 (0.727) 2 (1.453)
Do przodu Pas
STF=500 daN (bez maty)
1 (.954) 2 (1.908) 3 (2.877) 6 (5.755) 3 (2.398) 5 (4.796)
Do przodu Pas
STF=500 daN (mata)
1 (0.409) 1 (0.817) 1 (0.436) 1 (0.872) 1 (0.363) 1 (0.727)


UWAGA! Powyższe przykłady maja charakter poglądowy. Należy pamiętać, że przy ładunkach nie opartych normy wymagają stosowania co najmniej 2 pasów.

Wniosek w przypadku pasów o najmniejszym STF wymagane jest użycie od 2 do 5 pasów, by uznać ładunek o masie 1000 kg za zamocowany dobrze. Czyli co jest poprawne?

Mocowania pasami czy też przy pomocy łańcuchów i lin, których zasady używania zostały opisane w normie nie stanowią jedynych i najlepszych sposobów utrzymania ładunków w miejscu na pojeździe. Ładunek można zamocować w sposób dowolny i nie ma ograniczeń w tym zakresie. Ważnym jest jednak, by potrafić wykazać na podstawie znanych praw fizyki, że zastosowane rozwiązanie jest odpowiednie. Najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie testów i badan praktycznych. Dobrym źródłem informacji będą także analizy zdarzeń wypadkowych.

Okazuje się zatem, że mocowanie ładunków to dość skomplikowany problem. Najprostsze podejście do jego rozwiązania skończy sie zapewne mnożeniem wymagań i zwiększonymi kosztami!
Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia eksperckiego. Możemy pomóc Państwu w zoptymalizowaniu Waszej działalności w tym zakresie. Wystarczy zadzwonić tel. 607 268 497 Marek Różycki lub napisać maila info@mocowanie.pl