Konferencja „Łaba i Odra jako drogi dostępu Czech do światowych rynków - relacje transportowe między Czechami, Polską i Niemcami”
2015-10-09

W spotkaniu jako przedstawiciel naszej firmy brał udział Dariusz Kardas, który również zabrał głos w dyskusji dotyczącej perspektyw rozwoju korytarzy transportowych TNT z punktu widzenia Odry. Również udało się nam porozmawiać o najbliższych planach Unii Europejskiej w zakresie zmian polityki transportowej, a w szczególności rozwoju korytarzy mogących być podstawą do przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu multimodalnym, a rozmówcą był Dr Alexander Vogt, ekspert ds. transportu Parlamentu Europejskiego.

 

Jako MDRK będziemy aktywnie angażowali się w dalszym ciągu w prace Parlamentu Europejskiego oraz Unii Izb Łaby i Odry w celu zapewnienia dostępu do informacji i możliwości lobbowania na rzecz polskich producentów oraz przedstawicieli sektora TSL.