Wróć
Mocowanie ładunków. Nowe regulacje.
2020-06-30
POZNAŃ - MOXY POZNAŃ

Cel  szkolenia:  
Zgodnie z art. 92 a polskiej ustawy o transporcie drogowym w wypadku ujawnienia nieprawidłowości w trakcie transportu wszczęcie postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy lub innego podmiotu realizujacego przewóz drogowy, nie wyklucza wszczęcia postępowania administracyjnego także wobec podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem, w szczególności wobec spedytora, nadawcy, załadowcy, a także organizatora transportu, jeśli mógł on – dokładając należytej staranności – zapobiec nieprawidłowości. Problem mocowania staje się zatem bardzo istotny, gdyż nie tylko kierowca lecz też i nadawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

 

Uwaga! 
Trwają obecnie prace (konsultacje) nad rządowym projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku! Rozporządzenie ma uregulować mocowanie ładunków w przewozie drogowym. Rozporządzenie jest w trakcie uzgodnień ale są znane już jego założenia.

 

Podczas szkolenia pokażemy jak poradzić sobie z nowymi regulacjami:

1. wymagania prawne Unii Europejskiej a polskie przepisy

2. prezentacja wymagań planowanego rozporządzenia

3. prezentacja wymagań norm zacytowanych w rozporządzeniu

4. prezentacja niezbędnych zmian dla przewoźnika,  dla nadawcy,  dla spedytora

5.  dostępne sposoby i metody mocowania

6.  wymagania dla pojazdu

7.  wymagania dla pojazdów o DMC , 3.5 tony

8.  wymagania dla środków mocujących

9.  wymagania dla proszczególnych grup ładunków

10. zmiany w zakresie kontroli - czyli co będziemy sprawdzać i ile to będzie kosztować

11. co oznacza wprowadzenie rozporządzenia dla Waszej organizacji?
 
 

Zaprezentujemy również:

1. Z jakiego powodu?

 • o co chodzi w mocowaniu?
 • mity i przesądy
 • prawo i obowiązki
 • szkolenia i wymagania 

2. Część teoretyczna

 • Rodzaje pojazdów
 • Plan ładunkowy pojazdu
 • Wyposażenie pojazdu i elementy mocujące
 • Zachowanie kierowcy podczas załadunku oraz praktyka załadowcy
 • Postępowanie w przypadku uszkodzeń ładunku
 • Normy dotyczące projektu, konstrukcji pojazdu oraz jego wyposażenia pod kątem załadunku

3. Część praktyczna

 • Obliczenia wymaganych ilości środków mocujących
 • Uproszczone metody wyliczania ilości mocowań
 • Narzędzia informatyczne w mocowaniu
 • Pojazdy i jednostki transportowe
 • Przeważenie pojazdu – odpowiedzialność kierowcy i załadowcy
 • Praktyczna prezentacja mocowanie ładunków
 • Praktyczne aspekty odpowiedzialności załadowcy

4. Mocowanie a kwestia nacisków na osie

 • jak sobie poradzić?
 • inia orzecznictwa w Polsce
 • prawo europejskie

5.  Zmiany w prawie

 • z czym się muszę liczyć?
 • wymagania dla kierowcy i przewoźnika

  

Data: 30.06.2020
Miejsce: Poznań
Cena: 1150 zł netto/osobę
Zgłoszenia:Ogierman Ewa 
tel: 600 952 692 
mail: tsl@szkolenie.edu.pl