Wróć
Mocowanie ładunków.
2020-11-25
Warszawa - Hotel Sheraton Warszawa

Cel szkolenia:

    Odpowiedzialność za prawidłowy załadunek pojazdu oraz skuteczne mocowanie na nim ładunku ponosi: nadawca, odbiorca, załadowca i spedytor - podczas załadunku pojazdu, przewoźnik i kierowca - w czasie przewozu ładunku. Po zmianach prawa, kierowca jako przedstawiciel przewoźnika i nadawca (załadowca) są szczególnie odpowiedzialni za zapewnienie odpowiednich warunków.

 Program szkolenia:

1. O co chodzi w mocowaniu?

·      co jest czym?

·      podstawowe definicje

·      prawa fizyki

·      dobra praktyka w Europie i na świecie

 2. Podstawy prawne

·     przepisy krajowe

·     przepisy europejskie

·     standardy i normy

·     wytyczne dla towarów niebezpiecznych

·     przepisy dla kontenerów

 3. Obowiązki nadawcy / przewoźnika

·     przygotowanie jednostki ładunkowej w sposób umożliwiający zamocowanie

·     odpowiedzialność 

·     jak zabezpieczyć swój interes w mocowaniu

 4. Przygotowanie jednostki ładunkowej

·     wymagania dla opakowań i towarów

·     określanie stabilności jednostki ładunkowej

·     normy i standardy ISO i EUMOS

·     metody sprawdzenia i testów

 5. Techniki i metody mocowania

·     czego wymaga prawo?

·     o co chodzi w mocowaniu?

·     prawa fizyki

·     zasady równoważenia sił

·     techniki i metody

 6. Środki mocujące

·     zasady doboru

·     kryteria oceny

·     przykłady użycia

·      zasady wyliczenia

 7. Przykłady praktyczne

Szkolenie obejmuje prezentację przykładów na modelach ładunków oraz prezentację przykładów (Zdjęcia, filmy). W przypadku szkoleń wewnętrznych możliwe jest przygotowanie części praktycznej na rzeczywistych ładunkach.

 8. Pytania uczestników

 

Data: 25.11.2020
Miejsce: Hotel Sheraton Warszawa

Cena: 850 zł netto/osobę
Zgłoszenia:Ogierman Ewa 
tel: 600 952 692 
mail: 
tsl@szkolenie.edu.pl