Wróć
ADR 2021 - Zmiany w przepisach w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych - transport drogowy.
2021-01-21
Mikołów - OSK Mikołów

CO SIĘ ZMIENIA W PRZEPISACH  ADR 2021

   Cel  szkolenia:

 

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2021 r oraz obowiązującymi (aktualizowanymi w 2020 roku) przepisami krajowymi.

 

Program szkolenia:

 1.Status i stan przepisów międzynarodowych

 • Aktualny stan międzynarodowych i krajowych przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
 • Przepisy modelowe (Zalecenia ONZ, Podręcznik badań i kryteriów) 
 • Dyrektywy UE

 2. Aktualny stan odstępstw od umowy 

 • Odstępstwa ,,pandemiczne”
 • Pozostałe odstępstwa
 • Przepisy przejściowe

 3. ADR a sprawa ,,polska”

 • nieskorygowane błędy z poprzednich wersji przepisów
 • zgodność „polskiego” ADR z wymaganiami prawa międzynarodowego
 • Art. 13 ust 2 ustawy czyli problem „właściciela”
 • Znaki, symbole i nalepki

 4Interpretacje oficjalne ADR

 • przegląd interpretacji z okresu 2019-2020 

 5. ADR 2021: Przegląd zmian 

 • Zmiana nazwy
 • Nowa klasyfikacja towarów i odpadów.
 • Zmiany w zakresie przewozu towarów radioaktywnych
 • Nowe przepisy dotyczące transportu baterii i urządzeń litowych.
 • Klasyfikacja uszkodzonych baterii litowych na krytyczne-bezkrytyczne.
 • Nowe przepisy specjalne (SV 636/376/670)
 • Nowe przepisy dotyczące opakowań i podwójne kodowanie IBC (ASP)
 • Zmiany w zakresie dokumentacji przewozowej
 • Okresy przejściowe i odstępstwa

 6. ADR 2023: Informacje o kierunkach prac

 7. Dyskusja, pytania i odpowiedz

 

Prowadzący: Marek Różycki- doradca ds bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego, rzeczoznawca w zakresie magazynowania, ekspert sieci CIOP-PIB, ekspert grupy roboczej ONZ - WP 15, redaktor naczelny kwartalnika ,,Bezpieczeństwo w logistyce”.

  

 Data: 21.01.2021

 Cena: 850 zł netto/osobę

 Zgłoszenia:

  Ogierman Ewa 

  tel: 600 952 692 

 

  mail:tsl@szkolenie.edu.pl