Wróć
MAGAZYNOWANIE ODPADÓW - NOWE WYMAGANIA od 01.01.2023
2023-01-26
MIKOŁÓW - Ośrodek Szkolenia Mikołów ul. Rybnicka 43

CEL SZKOLENIA:

 

  

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1  Podstawy prawne dla gospodarki odpadami

 • wymagania ustawowe
 • Podstawowe obowiązki w zakresie magazynowania
 • wymagania ppoż

2. Co jest czym?

 • odpady w świetle przepisów 
 • opady „obojętne”
 • produkty uboczne 
 • odpady będący produktami chemicznymi
 • odpady będące towarami niebezpiecznymi (ADR)

3. Metody ograniczania oddziaływania odpadów

 • dobór opakowań
 • wymagania minimalne w zakresie opakowań
 • metody przeciwdziałania uwolnieniu
 • metody zabezpieczania środowiska

4. Nowe regulacje

 • Kiedy stosujemy wymagania?
 • Które odpady możemy magazynować jak poprzednio?

5. Wstępne magazynowanie odpadów

 • kiedy ma zastosowanie?
 • do jakich ilości odpadów można stosować wstępne magazynowanie?
 • gdzie wstępnie magazynować?

6. Wymagania dla miejsc magazynowania

 • oznakowanie
 • Wydzielenia
 • Wymagania dla opakowań i pojemników
 • Ustalanie pojemności
 • Metody zabezpieczania
 • Metody aktywnej prewencji (oczyszczanie)

7. Wymagania dla pojemników i opakowań

 • Etykietowanie
 • Wymagania dla warunków składowania

8. Wymagania dla odpadów zakaźnych i medycznych

 • identyfikacja odpadów
 • Klasyfikacja transportowa odpadów zakaźnych
 • Wymagania do magazynów
 • Reżim czasowy

9. przepisy przejściowe

 • terminy dostosowania wymagań dla obecnych miejsc składowania
 • Kto za co odpowiada

10. Wymagania ppoż dla składowania odpadów

11. Pytania uczestników

 

Data: 26.01.2023
Cena: 850 zł netto/osobę
Zgłoszenia:Ogierman Ewa 
tel: 600 952 692 
mail: tsl@szkolenie.edu.pl