Wróć
Szkolenie dot. zmian w przepisach ADR/RID
2023-10-09
Online - Online

Przepisy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych zmieniają się cyklicznie, co dwa lata. Bieżący rok jest kolejnym, w którym mamy doczynienia ze zmianami w przepisach ADR i RID. 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian do umowy ADR oraz Regulaminu RID a także przekazanie informacji o zmienionych wymaganiach prawnych w prawie krajowym. Szkolenie spełnia wymagania działu 1.3 ADR/RID.


Koszt: 99 zł. brutto
TEL. 600952692