Wróć
Właściwe postępowanie z bateriami i akumulatorami litowymi?
2023-10-11
Online - Online

Celem szkolenia jest zapoznanie przedsiębiorców z obecnie obowiązującym stanem prawnym oraz sposobem realizacji ?obowiązków nakładanych przez przepisy ale i wynikających z właściwości takich przedmiotów. W czasie webinaru zostaną przekazie praktyczne informacje odnośnie do sposobu postępowania z bateriami i akumulatorami zarówno tymi małymi jak i dużymi, instalowanymi w maszynach, pojazdach i urządzeniach. 

 

Program 

Definicje 

 • co to są baterie i?akumulatory
 • z jakiego powodu baterie mogą być?niebezpieczne
 • rozpoznawanie rodzajów baterii i akumulatorów 

Aspekty praktyczne 

 • ogniwo
 • bateria
 • bateria zabudowana w?urządzeniu
 • badanie i?testowanie? 

Zasady magazynowania 

 • wymagania norm branżowych i?międzynarodowych
 • bezpieczeństwo?pożarowe
 • wymagania magazynowe 

Zasady przewozu 

 • pakowanie
 • oznakowywanie
 • dokumentacja
 • aspekty multimodalne
 • transport lotniczy i morski 

Postępowanie z uszkodzonymi bateriami 

 • wymagania prawne
 • przepisy transportowe
 • dopuszczalne sposoby przewozu 

Postępowanie w przypadku awarii 

 • postępowanie z uszkodzonymi ogniwami i bateriami
 • postępowanie z pojazdami zasilanymi bateriami
 • postępowanie z maszynami i?urządzeniami 

KOSZT: 499 zł brutto
tel.600952692