Wróć
BEZPIECZNE MAGAZYNOWANIE PRODUKTÓW CHEMICZNYCH
2024-02-16
ONLINE - ONLINE

Procesy logistyczne, zarówno te związane z?produkcja jak i wykonywane usługowo wymagają spełnienia warunków wynikających z przepisów. Szczególnie, gdy mowa o produktach chemicznych? 

? 

Celem szkolenia jest aktualnych informacji o wymaganiach wynikających z: 

 • ?przepisów prawa związanych z używaniem chemikaliów i innych materiałów niebezpiecznych (Dyrektywy europejskie:?m.in. CLP, REACH, Umowa Europejska ADR oraz przepisów krajowych)
 • uwarunkowań lokalowych w magazynach
 • normach ppoż?

Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami :

 • ?rozpoznawania zagrożeń na podstawie systemu oznaczeń (GHS) i kart charakterystyki j,
 • ?wymogów dotyczących organizacji magazynu, pakowania, oznakowania oraz bezpiecznego składowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów, w tym wynikających z norm stosownych w magazynowaniu
 • wykonywania pracy?
 • ograniczania oraz norm bezpieczeństwa w magazynowaniu substancji niebezpiecznych.

Szkolenie powstało jako odpowiedź na pytania praktyków zaangażowanych w operacje magazynowe i logistyczne. 

 

W programie: 

Definicje 

 • zagrożenia i niebezpieczeństwa
 • co wolno a czego nie warto?
 • klasyfikacja
 • zasady organizacji magazynu 

Budynek i Budowla 

 • rodzaje magazynów
 • wymagania budowlane
 • prawo miejscowe 

Oddziaływanie na otoczenie i środowisko 

 • limity i normy 

Proces pracy 

 • organizacja pracy
 • obowiązki i podział odpowiedzialności
 • prace niebezpieczne
 • procedury awaryjne
 • postępowanie z produktami w tym z produktami niezgodnymi i odpadami 

Opakowanie 

 • rodzaje opakowań
 • postępowanie z opakowaniami
 • kompletacja i koncesjonowanie 

Dokumentacja w magazynowaniu 

 • dokumentacja towaru
 • techniki elektroniczne
 • dokumentacja magazynu
 • statystyki
 • dokumentacja wysyłkowa
 • co by tu jeszcze … SENT i inne „niespodzianki” 

Inwentaryzacja 

 • na co zwraca uwagę
 • zasady ustalana ilości i stanu
 • najczęstsze problemy 

Procesy pracy 

 • przebieg procesu magazynowania
 • zasady dla poszczególnych rodzajów produktów (produkty chemiczne, środki ochrony roślin , aerozole, akumulatory itp) 

Pytania i problemy praktyczne 

KOSZT: 399zł brutto
tel 600952692