Wróć
Magazynowanie Towarów Niebezpiecznych i Chemikaliów
2024-04-16
MIKOŁÓW - MIKOŁÓW

Cel  szkolenia:
 

   Przedstawienie zasad poprawnego organizowania procesów magazynowych w przedsiębiorstwie. Zapoznanie ze zmianami prawa, które powinny wpłynąć na praktykę magazynową. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane najnowsze praktyki oraz stanowiska służb kontrolnych. Szkolenie jest prowadzone w oparciu o obowiązujące prawo oraz zmiany w prawie europejskim, które wejdą w życie. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na określenie stopnia realizacji przepisów obowiazujących na dzień dzisiejszy oraz przygotowanie się do nadchodzących zmian.

 

Program:
 

Magazyn - staw czy morze?

Miejsce magazynu w strukturze firmy

Obowiązki wynikające z prawa

 

Klasyfikacja – czyli co jest czym?

Systemy prawne wobec chemikaliów i transportu

Klasyfikacja szkodliwości dla ludzi i środowiska

Zmiany powoli wchodzące w życie czyli GHS – ważne zmiany od czerwca 2015 roku!

Rozpoznawanie oznaczeń w praktyce

Seveso III a prawo ochrony środowiska – co to znaczy?

 

Zmiany w przepisach :

Zmiany w oznakowaniach chemikaliów

Karty charakterystyki

Zmiany transportowe

Zmiany w zakresie oznaczeń

Zmiany w zakresie zwolnień 

Nowe towary

Prawo krajowe

Magazynowanie chemikaliów

Magazynowanie – (nie) najprostsza operacja logistyczna

zezwolenia i uprawnienia w magazynie

zasady doboru wyposażenia

normy magazynowania

instrukcje magazynowe

dobra praktyka

Obowiązki w zakresie dokumentacji

Ocena ryzyka – po co to wszystko?

Ocena narażenia na czynniki chemiczne

Instrukcja magazynowania – co musi zawierać?

Zasady ruchu w magazynie

 

Jak powinien działać bezpieczny magazyn?

Praktyczna instrukcja postępowania

Wyposażenie

Kontrola

Postępowanie awaryjne

Apteczka i pozostałe

Co musi zawierać apteczka?

Jakie wyposażenie awaryjne jest wymagane?

Obowiązki w zakresie ppoż

Ocena obciążenia ogniowego

Budynki i ich wyposażenie – co oznaczają w praktyce klasy budynku

Ocena zagrożenia wybuchem – czy mnie to dotyczy?

Mój magazyn – co mogę w nim składować

Ewakuacja i pożar - wymagania

Obowiązki pracodawcy i pracownika 

badanie czynników szkodliwych – prawo czy obowiązek?

zgłoszenia formalne

zakład dużego i zwiększonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej

Pytania

 

 

Prowadzący:

Marek Różycki- doradca ds bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego, rzeczoznawca w zakresie magazynowania, ekspert sieci CIOP-PIB, ekspert grupy roboczej ONZ - WP 15, redaktor naczelny kwartalnika Towary Niebezpieczne. 

 
 

 

Data: 16.04.2024

Miejsce:MIKOŁÓW

Cena:850 zł netto/osobę