Wróć
Zmiany w przepisach ADR i RID 2023
2024-04-30
MIKOŁÓW - MIKOŁÓW

a) Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa operacji transportowych towarów niebezpiecznych, a w szczególności do wszystkich uczestników tych operacji wskazanych w definicji umowy ADR, a więc nadawców, odbiorców, osób przygotowujących przesyłki, organizujących przewóz, etc. oraz wszystkich zaangażowanych w problematykę wysyłki towarów niebezpiecznych u producentów i dystrybutorów produktów chemicznych.


b) Zakres szkolenia

Szkolenie obejmie wszystkie aspekty licznych zmian w przepisach ADR, które wprowadzone obowiązują już od 1-go lipca tego roku, ale nie tylko. W trakcie szkolenia będzie można zadawać pytania związane również z polityką zmian i planowanymi rozwiązaniami prawnymi, które aktualnie procedowane są w ramach UNECE i prac Grupy Roboczej WP.15. Szkolenie ma wyposażyć Uczestników we wszystkie niezbędne informacje pozwalające na dostosowanie się do obowiązujących norm oraz wyjaśnij ich znaczenie na tle norm obowiązujących obecnie i innych przepisów związanych z szeroko rozumianymi aspektami bezpieczeństwa operacji transportowych towarów niebezpiecznych.


c) Prowadzący

Szkolenie poprowadzi Pan Marek Różycki, doradca ds. bezpieczeństwa operacji transportowych towarów niebezpiecznych z wieloletnim praktycznym doświadczeniem. Uczestnik posiedzeń gremiów w ramach UNECE, a w szczególności prac Grupy Roboczej WP.15 zaznajomiony z aktualnymi i planowanymi zmianami w zakresie przepisów ADR/RID/ADN.


d) Koszt udziału w szkoleniu

Koszt udziału w szkoleniu to 850zł netto/osobę

 

Czas trwania: 9:00-13:00

Osoba kontaktowa: JOANNA POLOCZEK +48 600 952 692

Adres mailowy: tsl@szkolenie.edu.pl