Wróć
Wymagania normy ISO45000 - zarządzanie bezpieczeństwem w pracy
2024-06-11
MIKOŁÓW - MIKOŁÓW
 Celem szkolenia jest zaprezentowanie informacji na temat podstawowych wymagań i struktury normy ISO 45001:2018 oraz ukazanie norm i wymagań, które stoją przed jej użytkownikami.
   Szczególna uwaga zostanie poświecona aspektom zmian, które musza zostać wprowadzone w stosunku do normy OHSAS 18001 oraz czynności, które organizacja powinna podjąć, aby dostosować swój system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do nowych wytycznych.
Program szkolenia: 
 • Wprowadzenie  - kilka słów o historii
 • BHP - co to jest
 • Struktura normy ISO 45001
 • Pracownicy i nie tylko - dla kogo norma
 • Kontekst organizacji
 • Oczekiwania pracowników  innych stron
 • Ryzyka i szanse
 • Powiązanie z ISO 9001
 • Przywództwo
 • Planowanie operacyjne i strategiczne
 • Strategiczne podejście do zarządzania BHP
 • Dokumentacja
 • Praktyczne problemy wypadków
 • Doskonalenie
 • Okresy przejściowe dla certyfikacji
 • Pytania 


  Data: 11.06.2024

  Miejsce: MIKOŁÓW

  Cena: 850 zł netto/osobę

  Zgłoszenia:
  Ogierman Ewa 

  tel: 600 952 692 

  mail: tsl@szkolenie.edu.pl