Wróć
ZMIANY W PRZEPISACH ADR/RID 2025
2024-06-25
ONLINE - ONLINE

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do udziału w pierwszym szkoleniu poświęconemu tematowi zmian w przepisach regulujących zagadnienia bezpieczeństwa operacji transportowych towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym i kolejowym

Zmiany w ADR / RID 2025,

które odbędzie się dnia 25-go czerwca w godzinach od 9:00 - 13:00 i będzie przeprowadzone na platformie Teams.

Program szkolenia znajdziecie Państwo poniżej. Ilość miejsc ograniczona.

Koszt szkolenia to 350,00 zł netto. Ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy i prosimy osoby zainteresowane o kontakt z Panią Joanną Poloczek pod numerem telefonu 600 952 692 lub mailowo pod adresem tsl@szkolenie.edu.pl

Szkolenie poprowadzi Pan dr Marek Różycki, który jest uczestnikiem prac gremiów w ramach grup roboczych WP.15 przy UNECE. Jego doświadczenie i znajomość całego procesu legislacyjnego pozwoli uczestnikom na jeszcze lepszy wgląd w zakres zmian oraz przygotowanie się do kierunku pracy tych gremiów w najbliższej przyszłci.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Rola uczestników procesu legislacyjnego, a ostateczny kształt procedowanych zmian

 • Odstępstwa regionalne, a proces rozszerzania zakresu obowiązywania przepisów

 • Zakres i wyniki prac opartych na wnioskach delegacji Polski

2. Zakres wprowadzonych zmian od 2025

 • Przewozy maszyn i urządzeń zawierających towary niebezpieczne

 • Zmiany w definicjach w tym Stopnia napełnienia i poziomu napełnienia

 • Aktualizacja obowiązków uczestników przewozu

 • Przepisy przejściowe dla dawnych zmian - o czym nie możemy zapomnieć

 • Czego nie będziemy widzieć w przepisach szczególnych a ma zastosowanie wobec

  uczestników przewozu

 • Zmiany w tabeli A - nowe regulacje odnośnie do baterii i akumulatorów oraz zmiany w

  przewozie pojazdów

 • Nowe przepisy szczególne

 • Korekty instrukcji pakowania

 • Instrukcje pakowania a „sprawa polska” - niejasności w instrukcjach dla gazów

 • ywanie cystern - dokumentacja cystern po nowemu, oznakowanie uziemienia, zasady

  nanoszenia oznaczeń

 • Dokumentacja przewozowa i problemy interpretacyjne w zakresie wykazywania ilości

  towarów oraz dokumentacja przy przewozie na wyłączeniach

 • Pojazdy w tym dalsze zmiany dla pojazdów elektrycznych

 • Obowiązki doradców w tym w zakresie sprawozdań wypadkowych

 • E-Learning jako dopuszczalna forma szkolenia kierowców i doradców

3. Aktualne prace legislacyjne i zmiany w przyszłci - najważniejsze elementy

 • Najważniejsze zmiany wynikające z prac TDG

 • Kierunki zmian w przepisach na najbliższe lata.

 • Aktualne i przyszłe prace celowych grup roboczych w procesie legislacyjnym