Wróć
KURS ADR KL.7
2024-07-25
MIKOŁÓW - Ośrodek Szkolenia Mikołów ul. Rybnicka 43

KURS ADR KL.7

egzamin 26.07.2024

 
Kurs ADR dla klasy 7
 umożliwia poszerzenie kompetencji zawodowych o  przewóz materiałów niebezpiecznych.

W celu odpowiedniego przygotowania kierowców do ich transportu, utworzono 13 klas, gdzie każda dotyczy innego typu materiałów.

Kurs ADR dla klasy 7 skupia się na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dotyczących przewozu materiałów promieniotwórczych.

Rozumiemy przez to wszystkie materiały zawierające izotopy promieniotwórcze, w których stężenie promieniotwórcze oraz całkowita aktywność przesyłki przekracza ustalone normy.