Wróć
Gospodarka odpadami: Magazynowanie , transport, praktyka
2024-07-17
MIKOŁÓW - Ośrodek Szkolenia Mikołów ul. Rybnicka 43
Cel szkolenia:
Szkolenie prezentuje wymagania związane z obrotem odpadami od etapu wytworzenia do ich utylizacji, przy uwzględnieniu wymagań prawnych związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Najważniejszą część szkolenia stanowią aspekty magazynowania, pakowania i transportu odpadów oraz prezentacja nowych regulacji w tym zakresie.
Szkolenie jest adresowana do osób odpowiedzialnych za poprawne kształtowanie polityki odpadowej w przedsiębiorstwach, przewoźników oraz wykonujących operacje logistyczne.
Forma zajęć
Zajęcia są prowadzone poprzez aktywną dyskusję, wykład, prezentację przykładów oraz analizę przypadków. Przedmiotem zajęć jest prezentacja sposobu rozwiązywania problemów występujących w branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach.
Program szkolenia
 1. Definicja odpadu
 2. Wymagania prawne
 3. Wytwarzania odpadów
 4. Przechowywanie, gromadzenie i magazynowanie odpadów
 5. Wymagania dla magazynu odpadów
 6. Dobre praktyki w zakresie poszczególnych typów odpadów:
 • odpady aerozolowe
 • odpady olejowe
 • próżne opakowania
 • odpady chemiczne
 • Odpady zakaźne
 • odpady baterii i akumulatorów
 • maszyny i urządzenia
        7. Właściwa praktyka transportowa
        8. Zdarzenia awaryjne i BHP
        9. Poprawna praktyka podczas usuwania odpadów niezidentyfikowanych
      10. Pytania 


Cena: 850 zł netto/osobę
Zgłoszenia: Joanna Poloczek 
tel: 600 952 692 
mail: tsl@szkolenie.edu.pl