m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o. to grupa zaufanych doradców, którzy stawiają sobie za cel ułatwianie działalności podmiotów aktywnych przede wszystkim w branży produktów chemicznych transportowej, logistycznej i energetycznej oraz świadczenie obowiązkowych usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa wobec środowiska, pracowników oraz otoczenia, w której działa Wasza organizacja.

Chcemy wyznaczać nowy standard dla obsługi zapewniając kompleksowe doradztwo oraz pomoc w rozwiązywaniu Waszych problemów.

Od 2012 roku jesteśmy członkiem Sieci Ekspertów ds BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Od 2017 roku spółka jest sygnatariuszem Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT działając na poziomie I i II.

Od 2018 roku spółka jest członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Council on Safe Transportation of Hazardous Articles (COSTHA)

Od września 2019 roku spółka m/d/r/k posiada system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 w obszarze usług doradczych dotyczących bezpieczeństwa wobec środowiska, pracowników oraz otoczenia przy pomocy audytu zdalnego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Spółka podejmuje liczne działania w zakresie promocji bezpieczeństwa. W roku 2021 inicjatywa m/d/r/k w zakresie sposobu oceny bezpieczeństwa tuneli w ruchu drogowym znalazła się w gronie finalistów  EXCELLENCE IN ROAD SAFETY AWARDS 2021 organizowanego przez Komisję Europejską.

Nasza Misja
Naszą misją jest ułatwić sukces naszych klientów. Z tego względu bardzo wielką wagę przykładamy do wiarygodności i odpowiedzialności. Zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych m/d/r/k preferuje uczciwość, pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań. Cenimy jakość i innowacyjność i jesteśmy otwarci na współpracę dla dobra wspólnego oraz w celu budowania i utrzymywania zaufania wśród współpracowników i partnerów biznesowych. Ważny jest dla nas także szacunek i wyrozumiałość wobec współpracujących osób bez względu na zajmowane stanowisko czy różnorodność poglądów.

Pobierz katalog usług! ZGŁOŚ WYPADEK Wygeneruj sprawozdanie roczne

Zapraszamy do współpracy.

Polityka w zakresie jakości

Celem nadrzędnym m/d/r/k w zakresie jakości jest budowanie zaufania do marki firmy co jest realizowane poprzez spełnienie zidentyfikowanych i mających zastosowanie wymagań klientów oraz poprzez dostarczanych rozwiązań zidentyfikowanych problemów. 

Najważniejszym narzędziem służącym do realizacji złożonych celów jest System Zarządzania Jakością, rozumiany jako zestaw spisanych i stosowanych reguł mających na celu zidentyfikowanie i wypełnienie wymagań w tym wymagań prawnych oraz dążenie do do ciągłego wzrostu zadowolenia naszych Klientów.

Aby spełniać oczekiwania Klientów i zapewnić im najwyższą jakość usług, zarząd stale doskonali System Zarządzania Jakością co jest realizowane między innymi z pomocą:

- ciągłej analizy wymagań prawnych i faktycznych otoczenia działania Klientów oraz identyfikacji ich potrzeb;

- gwarancji uwzględnienia w praktyce wszelkich uwag i zastrzeżeń związanych ze sposobem wykonywania usług;

- zapewnienia wykształconej, kompetentnej i doświadczonej kadry, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje a także nowoczesnego wyposażenia technicznego, pozwalającego zastosować najnowsze technologie i rozwiązania.

m/d/r/k na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo informacji i danych Klientów w tym także informacji o praktyce i działaniach, gwarantując to, że nie zostaną one użyte w sposób inni niż zgodny z życzeniem Klientów. Chroniąc dane i informacje Klientów, spółka korzysta z zabezpieczeń i procedur, które obejmują zabezpieczenia fizyczne, środowiskowe, sprzętowe i programowe. Uzupełniają je plany awaryjne oraz plany redukowania ryzyka wprowadzane w wyniku stale prowadzonych analiz.

Wszelkie procesy realizowane przez m/d/r/k są stale nadzorowane zgodnie z wyznaczonymi wcześniej kryteriami oceny. W przypadku wykrycia odstępstw wskaźników od oczekiwanego poziomu, zarząd zapewnia możliwość reagowania i doskonalenia całego systemu zarządzania poprzez modyfikowanie przebiegu poszczególnych procesów.

Zarząd spółki zobowiązuje się do zapewnienia jakości, bezpieczeństwa informacji i ciągłego rozwoju usług świadczonych przez m/d/r/k w tym w poprzez spełnienie wszelkich wymagań mających zastosowania.

Aktualna wersja deklaracji jakości jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron poprzez stronę internetową mdrk.eu.

Politykę zatwierdzono w dniu 18 grudnia 2017 roku.