Publikacja w wydawnictwie Gefehrgut Profi (Zeszyt 5/2018)

W numerze 5/2018 wydawnictw GafahrgutProfi ukazał się artykuł Marka Różyckiego pod nazwą „Unfälle vermeiden durch E-Learning?” (Unikanie wypadków przez e-learning?).

Tekst opisuje doświadczenia w nauczaniu przy pomocy elearningu w szkoleniu kierowców.

Publikacja w wydawnictwie „Perspectives on Risk, Assessment & Management Paradigms”

Nakładem wydawnictwa IntechOpen ukaże się ksiazka pod tytułem „Perspectives on Risk, Assessment & Management Paradigms” i redakcją Ali Hessami (ISBN: 978-953-51-7040-2) w której bedzie opublikowany tekst „Paradigms of risk,hazard and danger” autorstwa Marka Różyckiego.

Publikacja w wydawnictwie "Sustainability and Scalability of Business: Theory and Practice"

Nakładem wydawnictwa Nova Science Publishers, Inc. W pozycji Sustainability and Scalability of Business: Theory and Practice pod redakcją prof. Adam Jabłońskiego ukazał się tekst autorstwa Marka Różyckiego pod nazwą „Inertia in Procurement Risk Management”. Link https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=63224

Broszura Informacyjna Seveso III
Ukazała się najnowsza pozycja w zakresie bezpieczenstwa chemicznego w zakładach autorstwa Marka Różyckiego.
Jest to praktyczny przewodnik po najnowszej zmianie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE zwanej Seveso III. 

W broszurze zawarto tłumaczenie dyrektywy po zmianach oraz wyciąg z ustawy krajowej i stosownych rozporządzeń. Spis treści
1. komentarz
2. tekst dyrektywy
3. wyciąg z ustawy – prawo ochrony środowiska
4. przepisy wykonawcze
Format B5. Ilość stron 66

Autor Marek Rózycki
ISBN 978-83-62839-41-4
Do nabycia poprzez sklep-kierowcy.pl
Publikacja w Paliwa Płynne (X 2014)
W wydaniu październikowym miesięcznika "Paliwa Płynne" opublikowany został tekst Marka Różyckiego Przewóz paliw - zmiany w ADR. Przewóz paliw to przeszło 60% rynku przewozu towarów niebezpiecznych. Większość przewozów realizowana jest cysternami. To znaczy, że zmiany w przypisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych najbardziej dotykają branżę paliwową. Opracowanie przedstawia najważniejsze zmiany.
W 2 zeszycie Gefahrgutprofi opublikowano tekst Marka Różyckiego o rynku szkoleń
Publikacja w Gefahrgut Profi 5/2013
W 5 numerze wydawnictwa "Gefahrgut Profi" ukazał się tekst Marka Różyckiego pod tytułem "Bedienung von Fuelleinrichtungen in Polen"