Wystąpienie podczas VI MIĘDZYNARODOWEGO FORUM TUNELOWEGO

W dniu 13 maja 2024 roku podczas VI Międzynarodowego Forum Tunelowego organizowanego przez Polski Kongres Drogowy wystąpi dr Marek Różycki. Temat prelekcji: Zagrożenia naturalne przy budowie i eksploatacji tuneli.

Uczestnictwo w pracach nad ADR/RID/ADN 2025 oraz 2027
Przedstawiciele naszej firmy brali udział w pracach Working Party on the Transport of Dangerous Goods (sesja 115) oraz w Joint Meeting of the RID Committee of Experts and the Working Party on the Transport of Dangerous Goods (WP.15/AC.1).  Obrady miały miejsce w marcu 2024 roku w Genewie i Bern.
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
29 września 2023 roku w Hotelu Polonia Palace w Warszawie zorganizowano Konferencję Polskich Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Transportu Samochodowego, przy wsparciu Ricardo (Wielka Brytania) i Instytutu VIAS (Belgia).
Przedstawiciel m/d/rk wygłosił wykład "Ocena wpływu obiektu w otoczeniu drogi na zachowanie uczestników ruchu” . Więcej szczegółów pod linkiem: https://obserwatoriumbrd.pl/konferencja-polskich-sygnatariuszy-europejskiej-karty-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/
Münchener Gefahrgut-Tage - wystąpienie Dariusza Kardasa
W dniach od 15 do 17 maja 2023 roku w Monachium odbyła się już po raz 33 odbyły się Monachijskie Dni Towarów Niebezpiecznych (Münchener Gefahrgut-Tage).
Z przyjemnością informujemy, że również i w tym roku nasza spółka pojawiła się wśród referentów. Wykład na temat bezpieczeństwa transportu morskiego towarów niebezpiecznych wygłosił Dariusz Kardas. W konferencji udział wzięło ponad 220 uczestnikó, a sama impreza przyciąga ekspertów z Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii i jest tym samym również platformą służącą wymianie doświadczeń oraz rozmów nad kierunkami zmian i rozwoju przepisów regulujących aspekty związane z bezpieczeństwem transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych.
Jesteśmy trenerami uznawanymi przez ISOPA

W dniu 7 lutego 2023 roku zawarliśmy porozumienie z ISOPA ( European trade association for producers of diisocyanates and polyol) w zakresie szkoleń osób stosujących izocyjaniany MDI/TDI. Jesteśmy uznanymi trenerami!

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. Stosowanie izocyjanianów jest związane z odbyciem odpowiedniego szkolenia przez osoby stosujące te produkty. Możemy zaoferować szkolenie zgodne z wymaganiami ISOPA.

Wystąpienie na konferencji V Forum Tunelowe w Warszawie.

W dniu 7 lutego 2023 r Marek Różycki wygłosił wykład pod tytułem "Wpływ wyposażenia tunelu na funkcjonalność i ograniczenia dla transportu drogowego". Materiały do pobrania ze strony kongresu

https://kongresdrogowy.pl/v-miedzynarodowe-forum-tunelowe-materialy/

Współpraca przy wizualizacji parametrów powietrza
m/d/r/k podjęła współrpacę z e-Gminy w zakresie wizualizacji parametrów powietrza dla EkoSłupków. Więcej: https://e-gminy.pl
Marek Różycki powołany na trenera systemu SCC.
Aktywność w ramach Joint Meeting RID/ADR/ADN (WP.15/AC.1) - Sesja jesienna 2019
Aktywność w ramach WP 15
Aktywność w ramach Joint Meeting RID/ADR/ADN (WP.15/AC.1)
m/d/r/k partnerem X LOGMARE
Dzień Bezpieczeństwa - współpraca z DB cargo Spedkol
Aktywność w ramach WP 15 (104 sesja)
Aktywność w ramach Joint Meeting RID/ADR/ADN 12-16 marca 2018 r.
Aktywność w ramach Joint Meeting RID/ADR/ADN
W dniach od 12 do 16 arca  r. Marek Różycki bierze udział w sesji Posiedzenia Wspólnego RID/ADR/ADN
w Bern reprezentując ECFD.
Możliwość mediacji z udziałem m/d/r/k
Marek Różycki - prezes zarzadu m/d/r/k sp z o.o. jest wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych.
 
Mediacja to dobrowolna metoda rozwiązania sporów, która pozwala zawarcie ugody która ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
 
Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku.
 
Zapraszamy do kontaktu!

Wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa dla ciągu odcinaka drogi ekspresowej S52 na odcinku Północnej Obwodnicy Krakowa, odcinek II
Informujemy że wykonaliśmy dokumentację bezpieczeństwa dla dwóch tuneli zlokalizowanych w ciągu odcinaka drogi ekspresowej S52 na odcinku Północnej Obwodnicy Krakowa.
Nagroda III w 45 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

W 45. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy wraz ze współpracownikami z firmy m/d/r/k trusted adviser group otrzymaliśmy III Nagrodę za dwa rozwiązania. Sa to: „Trenażer ładunkowy do doskonalenia umiejętności operowania ładunkami” oraz „Miernik minimalnej siły ręcznej (SHF) pozwalający na bezpieczne stosowanie pasów mocujących”.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także prac naukowo-badawczych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochronę człowieka w środowisku pracy.

 

Współpraca z programem "Na osi"
Miło jest nam poinformować, że w  odcinku 740  programu "Na Osi" wyemitowany został materiał -  zabezpieczanie ładunków część 3 opracowany z udziałem Marka Różyckiego. Odcinek jest już na stronie: https://lnkd.in/dR6Nh2q Zapraszam do oglądania!!!
IX Konferencja Naukowa - Logistyka Morska „LogMare 2017"

W dniach 17-20 pażdziernika 2017, w Jastarni, odbyła się IX Konferencja Naukowa - Logistyka Morska „LogMare 2017”, której wsparcia udzieliła nasza firma.  Organizatorem konferencji były Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, z którą firma nasza współpracuje przy realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych oraz Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa. Gościem honorowym w tym roku był Prof. Michael Petersen z Naval War College, Newport USA. Nasze referaty w tym roku:

  • „Znaczenie czynnika ludzkiego dla bezpieczeństwa operacji logistycznych towarów niebezpieczncyh” wygłoszony przez Dariusza Kardasa, Dyrektora Generalnego m/d/r/k trusted adviser group z o.o.,
  • „Dobra praktyka w zakresie tworzenia dokumentacji mocowania ładunków w kontenerach na przykładzie materiałów podwójnego zastosowania” wygłoszony przez Erwina Musiała, Senior Adviser’a naszej firmy.

 

Wszystkie osoby zainteresowane tematami zapraszamy do lektury następnego wydania czasopisma Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”.

Aktywność w ramach Joint Meeting RID/ADR/ADN
W dniach 19-29 wrzesnia 017 r. Marek Różycki bierze udział w sesji Posiedzenia Wspólnego RID/ADR/ADN
w Genewie reprezentując ECFD.
Współpraca z UŚ

W dniu 26 czerwca 2017 r prezes zarządu m/d/r/k sp z o.o. wziął udział w spotkaniu panelowym Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie miało na celu zacieśnianie kontaktów między światem nauki a biznesem.

Aktywność w ramach WP 15 (ONZ)

W dniach 8-12 maja 2017 r. Marek Różycki bierze udział w 102 sesji grupy roboczej nr. 15 ONZ (WP15) w Genewie reprezentując ECFD.

Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu na drodze S-69

Z przyjemnością informujemy, że wykonaliśmy analizę dla  tunelu na drodze ekspresowej S–69 (OBECNIE S1) Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki) - TD1 oraz dla tunelu na drodze ekspresowej S–69 (OBECNIE S1) Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki) - TD2


Dokumentacja bezpieczeństwa dla tunelu na S2 w Warszawie

Nasi eksperci wykonali ocenę bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla projektu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km

Kolejny nasz współpracownik został ustanowiony biegłym sądowym!

W dniu 20 czerwca 2016 r nasz współpracownik mgr inż Erwin Musiał został przez Prezesa Sądu  Okręgowego w Katowicach ustanowiony biegłym sądowym z zakresu transportu ze szczególnym uwzględnieniem mocowania ładunków, przewozu towarów ponadgabarytowych, przewozu lądowego, kolejowego i lotniczego towarów niebezpiecznych oraz czasu pracy kierowcy. Serdecznie gratulujemy!


WP 15 - sesja majowa - 100 spotkanie
W dniach 9-13 maja 2016 r Marek Różycki bierze udział w 100 posiedzeniu grupy roboczej nr. 15 ONZ (WP15) w Genewie prezentując stanowisko ECFD.

m/d/r/k partnerem merytorycznym badania Złoty Pas 2016
m/d/r/k został partnerem badania Złoty Pas 2016

Edycja 2016 roku będzie poświęcona sprawdzeniu:

  1. zgodności deklarowanych parametrów z rzeczywistością
  2. przygotowania pasa do długotrwałej  eksploatacji

Powyższe badania zastaną przeprowadzone w oparciu o badanie fizykalne.

W zakresie przygotowania pasów do długotrwałej eksploatacji chcemy sprawdzić zmianę właściwości pasa pod wpływem obciążenia w deklarowanym przez producenta zakresie siły (STF). Chcemy pośrednio w ramach badania znaleźć odpowiedź na pytanie która metoda używania pasów jest właściwsza. Czy właściwym jest naprężanie pasa do wartości STF (jako wymóg podstawowy) czy tez właściwszym jest nie przekraczanie tego parametru. Do badania wybierzemy pasy oferowane na rynku znajdujące się w sieci dystrybucji co najmniej w dwóch kanałach sprzedaży. Planujemy przebadać około 15 próbek. Będziemy skupiać się na pasach najczęściej używanych czyli o LC = 2500 daN.

Wnioski zostaną przedstawione w formie raportu. Organizatorzy badania chcą dodatkowo wyróżnić producentów, którzy oferują pasy gwarantujące zgodność z danymi deklarowanymi na etykiecie. Postaramy się w edycji badania na 2016 rok znaleźć nie tylko najlepsze pasy ale i pasy, które gwarantują najdłuższą możliwość użytkowania. Planowany termin publikacji raportu - jesień 2016.

Uczestniczymy w pracach (WP.15/AC.1) Joint Meeting of the RID Committee of Experts and the Working Party on the Transport of Dangerous Goods (September session)
W dniach od 15 do 25 wrzesnia 2015 r. przedsatwiaciel m/d/r/k Marek Różycki uczestniczył w pracach grup roboczych w zakresie zmian RID/ADR/ADN. Spotkanie miało miejsce w Genewie.
Aktywność w IMO
W dniach 14-18 września w Londynie odbyło się kolejne obrady Podkomitetu Carriage of Cargoes and Containers, organu działającego w strukturach International Maritime Organization. Celem działalności Podkomitetu CCC jest kreowanie przepisów mających wpływ na bezpieczeństwo transportu morskiego z punktu widzenia bezpieczeństwa ładunku i obejmuje on między innymi prace nad kodeksami będącymi załącznikami do traktatów międzynarodowych SOLAS i MARPOL. Głównym punktem zainteresowań MDRK w tym zakresie są prace nad zmianami przepisów Kodeksu IMDG. 
Miło nam poinformować, że Dariusz Kardas wyznaczony został jako ekspert delegacji polskiej i uczestniczył w obradach. Również przypadło nam zaszczytne zadanie zaprezentowania przygotowanego we współpracy z MDRK wniosku Polski w sprawie ujęcia funkcji DGSA również na reżim IMDG Code. 
Współpraca przy tworzeniu tekstu ADR 2015

Uprzejmie informujemy, że w wyniku udzielonego zlecenia Marek Różycki w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia ETOS wykonał na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju koordynacji weryfikacji merytorycznej tekstu tłumaczenia oraz wprowadzenia zmian do polskiej wersji Umowy ADR 2015.

Forum Intermodalne
W dniu 6 listopada 2014 m/d/r/k organizuje forum poświęcone bezpieczeństwu transportu chemii i towarów niebezpiecznych w łańcuchach multimodalnych. Forum skierowane jest zarówno do nadawców i odbiorców ładunków, jak również podmiotów odpowiedzialnych za organizację specjalistycznych łańcuchów logistycznych. Patronat Instytucjonalny nad wydarzeniem objęła Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Transportowy Dozór Techniczny.
 
Więcej http://trans-poland.pl/forum-intermodalne-euro-tsl-2014/
Uczestniczymy w pracach (WP.15/AC.1) Joint Meeting of the RID Committee of Experts and the Working Party on the Transport of Dangerous Goods (March session)  
Uczestniczymy w pracach  (WP.15/AC.1) Joint Meeting of the RID Committee of Experts and the Working Party on the Transport of Dangerous Goods (March session). W sesji bral udział Marek Różycki.
Marek Różycki uzyskał certyfikat Sieci Ekspertów CIOP PIB
Z przyjemnością informujemy, iż Marek Różycki otrzymał certyfikat Sieci Ekspertów do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy wydawany przez CIOP PIB.
 
ISO i SCC

Marek Różycki otrzymał powołanie na audytora wiodącego systemów zarządzania jakością w ramach Quality Austria. Poza ISO serii 9000, 14000 i 18000 powołanie obejmuje także standard SCC. 

ECFD (European Conference of Fuel Distributors)

Od 2011 Marek Różycki jest członkiem delegacji ECFD (European Conference of Fuel Distributors) w ramach gremiów tworzących przepisy transportowe, tj. WP 15 oraz Posiedzenie Wspólne Ekspertów RID/ADR/ADN działających w ramach ONZ