ECFD (European Conference of Fuel Distributors)

Od 2011 Marek Różycki jest członkiem delegacji ECFD (European Conference of Fuel Distributors) w ramach gremiów tworzących przepisy transportowe, tj. WP 15 oraz Posiedzenie Wspólne Ekspertów RID/ADR/ADN działających w ramach ONZ