ISO i SCC
Marek Różycki otrzymał powołanie na audytora wiodącego systemów zarządzania jakością w ramach Quality Austria. Poza ISO serii 9000, 14000 i 18000 powołanie obejmuje także standard SCC.