REACH & GHS


Sporządzanie kart charakterystyki oraz dokumentacji oceny ryzyka

Od kilku już lat pomagamy Państwu nie tylko wypełniać obowiązki w zakresie ADR, RID i BHP lecz także staramy się pomagać przy sporządzaniu karty charakterystyki.

Od 2004 r gromadzimy też dane o produktach chemicznych, które mogą być pomocne w naszej codziennej pracy.

W świetle naszych obowiązków chcemy zaproponować Państwu nowe usługi związaną z REACH:

  • Inwentaryzacja substancji i produktów chemicznych
    Celem usługi jest zdefiniowanie Państwa obowiązków w zakresie rejestracji REACH oraz pomoc w ich wypełnianiu
  • Koordynacja przepływu informacji
    Celem usługi jest ułatwienie wymiany informacji pomiędzy Państwem a Waszymi klientami
  • Opracowanie dokumentacji zgodnej z REACH
    Celem usługi jest Wykonywanie kart charakterystyki oraz raportów o bezpieczeństwie a także innych dokumentów wymaganych przez REACH jak na przykład scenariuszy narażenia.
Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.Przedstawicielstwo REACH

Pełnienie funkcji przedstawiciela
Celem usługi jest przejęcie wszystkich obowiązków w zakresie REACH związanych z kontaktem z Agencją oraz rejestracją Waszych produktów

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.