JAKOŚĆ


Doradztwo w zakresie wdrożenia standardów jakości ISO serii 9000 oraz 18 000

Jakość bardzo często jest rozumiana jako jednorazowe działanie przed audytem, by uzyskać certyfikat. Jest to wypaczenie pojęcia jakości. Wierzymy, że wdrożenie systemu zarządzania jakością może być źródłem optymalizacji i oszczędności.

Z przyjemnością podejmiemy się przeprowadzenia wdrożeń systemów zarządzania jakością oraz szkoleniami.

Od 2011 roku nasi konsultanci posiadają uprawnienia jako audytorzy wiodący systemów serii 9000, 14 000 oraz 18 000.

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.


Secjalne warunki certyfikacji systemów zarządzania jakością

Dla klientów usług doradczych m/d/r/k Trusted Adviser Group sp z o.o. przygotowaliśmy we współpracy z Quality Austria Polska specjalne warunki certyfikacji systemów zarządzania:

 • ISO 9001
 • ISO 14001 i EMAS
 • ISO 18 000 oraz SCC i SCP

a także: 

oraz: 

 • ISO 31000
 • ISO 50001

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.


SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren)

Od 2010 roku nasi konsultanci posiadają uznania jako audytorzy SCC. Możemy pomóc w przygotowaniu się do uzyskania certyfikatu a także w oparciu o współpracę z Quality Austria pomóc w przeszkoleniu osób zarządzających, pracowników wykonawczych oraz uzyskaniu certyfikatu.

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.


Kilka słów o SCC

W latach 90-tych XX w w Holandii firma Shell (branża petrochemiczna) zatrudniała około 600 000 osób z czego 2/3 stanowili podwykonawcy. Wielu z nich działało w obszarze technicznym. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu nadzoru i bezpieczeństwa opracowano dokument zawierający kryteria, które stały się podstawą do stworzenia SCC.

SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren) można przetłumaczyć jako Certyfikat Bezpieczeństwa Dostawcy.

Jego celem jest pozyskanie dowodów, że zastosowano system zarządzania bezpieczeństwem uwzględniający aspekty ochrony zdrowia i ochrony środowiska

(SGU Sicherheitsmanagementsysteme unter Berücksichtigung relevanter Gesundheits- und Umweltschutzaspekte).

Certyfikacja SCC to potwierdzenie, że przyjęty system zarządzania bezpieczeństwem w zakresie ochrony zdrowia i środowiska jest sprawny i działający.

Rozwiązanie zostało w roku 1995 przyjęte w Niemczech przez Trägergemeinschaft Akkreditierung (TGA). Bardzo wiele przedsiębiorstw austriackich, ze względu na swoją aktywność jako wykonawcy lub podwykonawcy prac poddało się także dobrowolnej certyfikacji. Z tego względu w roku 1989 powołano sekretariat SCC Austria.

Certyfikat wystawiany przez podmioty dopuszczone w Austrii jest uznawany zarówno w Holandii jak i w Niemczech. Obecnie w ramach sekretariatu SCC nad dalszym rozwojem rozwiązania współpracują nie tylko przedstawiciele przemysłu, lecz także i ubezpieczalni.


Dla kogo jest adresowany system?

Certyfikacja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw, które: posiadają własne działy utrzymania eksploatacji i/lub świadczą wewnętrzne usługi techniczne

Obecnie, poza branżą związaną z obsługą techniczną i maszynową rozwiązanie jest stosowane w rafineriach i przemyśle przetwórczym ropy, w koncernach energetycznych (RWE), branży budowlanej. Koncepcja organizacyjna SCC pozwala na zastosowanie tego systemu bez problemu we wszystkich możliwych działach przemysłu.

Poświadczenie standardu SGU przez SCC wymagane jest w szczególności od przedstawicieli wykonawców z branży:

 • ogólnobudowlanej i branży powiązanych z wykonawstwem,
 • obróbki metalu,
 • techniki elektrycznej, pomiarowej i automatyki,
 • przemysłowego utrzymania czystości,
 • ogrodnictwa,
 • badań materiałowych,
 • legalizacji urządzeń.

Zaliczyć do tych branży można jednakże również architektów i inżynierów w sytuacjach gdy podejmują się oni działań związanych z nadzorem budowlanym czy koordynacją inwestycji jako inżynierowie kontraktu.

Certyfikacja w zakresie działalności zarządczej w obszarze istotnych aspektów ochrony zdrowia i środowiska bezpośrednio w miejscu pracy jest przeznaczona jest dla małych przedsiębiorstw zatrudniających do 35 pracowników.

Poza oceną zgodnie z listami kontrolnymi SCC oceniany jest także system zarządzania bezpieczeństwem


Kto może ubiegać się o certyfikat?

Certyfikat jest adresowaniu do jednostek organizacyjnych (firma, przedstawicielstwo, file). We wszystkich przypadkach zapewnić należy, że wszystkie istotne z punktu widzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem prace ocenianie będą co najmniej jednokrotnie w okresie trzyletnim. Po upływie terminu ważności certyfikatu jego przedłużenie jest uzależnione od przeprowadzenia auditu walidacyjnego.