Z radością informujemy, że spółka m/d/r/k trusted adviser group od 2018 roku jest sygnatariuszem "Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT"
Świadczymy usługi w zakresie pomocy technicznej Stopnia 1 (doradztwo telefoniczne) oraz Stopnia 2 (doradztwo na miejscu zdarzenia).

m/d/r/k od 2012 roku świadczy dedykowane usługi w zakresie Telefonu Alarmowego w  transporcie morskim i lotniczym oraz w zakresie informacji wymaganych w kartach charakterystyki.

W związku z wyłączeniem się w system SPOT usługa telefonu alarmowego zostaje rozszerzona o możliwość zapewnienia informacji o właściwościach Państwa produktów dla służb ratowniczych.
Naszym celem jest umożliwienie identyfikacji produktów po nazwach handlowych, kodach stosownych w identyfikacji oraz właściwościach w ten sposób, by na miejscu zdarzenia ratownicy posiadali właściwą wiedzę.

Międzynarodowe standardy jakości oraz wymagania przepisów nakładają obowiązek stworzenia systemu pomocy w przypadku awaryjnym.
Jednym z podstawowych i najważniejszych obowiązków jest zapewnienie właściwej informacji o właściwościach produktów chemicznych a także wymaganiach w zakresie postępowania.

Zawierając umowę na świadczenie usług telefonu alarmowego ze spółką m/d/r/k spełniacie Państwo wszystkie wymagania w tym zakresie obowiązujące zarówno w Unii Europejskiej jak i na całym świecie!

Jakie usługi oferuje telefoniczny numer awaryjny?
Zostaje udostępniony całoroczny 24-godzinny/7-dniowy numer telefoniczny, pod którym wyszkoleni fachowcy po polsku oraz w języku angielskim natychmiast udzielają informacji związanych z właściwościami towarów, które są przedmiotem obrotu.
Serwis obejmuje pomoc przy wypadkach, pożarach lub przypadkach zatruć oraz doradztwo odnośnie odpowiednich zabiegów usuwania odpadów powstających w ramach zdarzeń. Ponieważ spółka m/d/r/k, która świadczy usługi telefonu alarmowego jest sygnatariuszem Systemu SPOT (http://systemspot.pl) macie Państwo zapewnione dostarczenie aktualnej informacji o Waszych produktach.

Jak to funkcjonuje?
Zawieracie państwo z nami umowę roczną i zgłaszacie nam portfolio Waszego produktu dostarczając karty charakterystyk. Możliwe jest zawarcie dodatkowe zlecenia aktualizacji kart zgodnie z wymaganiami prawa.
Reszta należy do nas. Wysokość ryczałtu rocznego jest całkowicie niezależna od liczby transportów i transportowanych ilości. Nie musi być również zgłaszany każdy pojedynczy transport.
Karty bezpieczeństwa w języku angielskim zostają złożone na naszym serwerze awaryjnym, albo urządzany jest bezpośredni dostęp do Waszego banku danych. Dobrze przeszkolony zespół działania awaryjnego może w razie potrzeby skorzystać z tej możliwości.


W jaki sposób możliwe jest zlecenie obsługi?
Wypełniacie państwo ankietę i wysyłacie do nas emailem. Jeżeli jesteście zainteresowani, prosimy wypełnić formularz poniżej.

Imię:
Nazwisko:
Firma:
E-mail:
Telefon:
Zakres usługi:

Ilość produktów: