OPTYMALIZACJA


Optymalizacja działalności firmy transportowej

Aktywność przewozowa jest źródłem wielu problemów związanych z koniecznością zarządzania personelem, środkami transportu, infrastrukturą przy uwzględnieniu odpowiedzialności prawnej i finansowej. Brak przygotowania, błędy i niedopatrzenia pracowników mogą skutkować poważnymi stratami i odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną. W przypadku transportu międzynarodowego nieznajomość zasad prawnych i praktyk stosowanych w transporcie może doprowadzić dodatkowo do wielu problemów. Możemy pomóc w Państwa praktyce poprzez:

 • audyt Waszych procesów transportowych;
 • optymalizację zarządzania i wykorzystania zasobów;
 • wdrożenie systemów zarządzania i kontroli;
 • szkolenia.

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.Doradztwo w zakresie mocowania ładunków

Mocowanie ładunków jest sztuką, której nieznajomość rodzi odpowiedzialność i koszty. Ostatnie zmiany w prawie, oraz całkowicie nowa sytuacja prawna, z którą będziemy mieli do czynienia od 1 stycznia 2013 roku w zakresie mocowania ładunków wymaga, by uczestnicy operacji transportowych tacy jak kierowcy, załadowcy, rozładowcy oraz spedytorzy uzupełnili swoją wiedzę.

UWAGA! Od 1 stycznia 2013 roku pojawi się w Polskim prawie nowa okoliczność. Jest nią wpisanie do umowy ADR konieczności stosowania normy EN12195 podczas mocowania ładunków.

Możemy pomóc w wykonaniu obowiązków poprzez:

 • opracowanie planów ładunkowych pojazdów;
 • ekspertyzy w zakresie mocowania;
 • dobór środków mocujących;
 • optymalizację metod mocowania;
 • szkolenie uczestników przewozu.

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.
Karta oceny kierowcy

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.
Doradztwo w zakresie magazynowania

Magazynowanie chemikaliów stwarza specyficzne problemy związane z prawem ochrony środowiska, przepisami BHP i PPOŻ. Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na:

 • określenie rodzaju możliwych do składowania środków chemicznych;
 • przygotowanie analiz dla zagrożeń chemicznych;
 • opracowanie procedur i instrukcji postępowania;
 • przygotowanie procesu zgłoszenia jako ZZR oraz ZDR (zakład Zwiększonego / Dużego Ryzyka Poważnej Awarii Przemysłowej).

Więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu.